Zašto je igra važna.

Igra pridonosi razvoju djetetovih kognitivnih, emocionalnih, fizičkih i društvenih vještina. Igra je zapravo toliko bitna da je određena kao jedno od temeljnih prava djeteta od strane Ujedinjenih naroda.

Predškolska djeca grade svoj vokabular i jezične vještine tokom igre. Oni razvijaju fine motoričke sposobnosti igrajući se sa glinom ili plastelinom, nizanjem perli i drugim aktivnostima. Oni poboljšavaju svoje grube motoričke vještine igrajući se sa loptom, preskačući uže i trčeći.
Igra sa drugom djecom omogućuje djeci da nauče kako funkcionisati u timu, dijeliti, pregovarati, slušati i rješavati sukobe. Samostalna igra također omogućuje djeci da nauče donositi odluke, istraživati svoju maštu i kreativnost, te otkrivati nove interese.

Važno je biti aktivan.

Za razliku od pasivnog vida zabave (kao što je televizija ili video igre), aktivna igra utiče na poboljšanje zdravlja djece. Važnost tjelesne aktivnosti u djece nikada ne može biti precijenjena.