6 socijalnih vještina za sklapanje prijateljstava

Sklapanje prijateljstava važna je odlika socijalizacije
Otkako započne proces socijalizacije, najbitnije što dijete može naučiti jest razumjeti i poštovati osjećaje drugih. Naravno, s tim vještinama se dijete ne rađa, već će ih uz vašu pomoć, kroz život naučiti.

Konverzacija
Konverzacija otvara jednu novu dimenziju interakcije s vašim djetetom. Konverzacija nije samo brbljanje, već način kako prići ljudima, uključiti se u razgovor, ona je i slušanje drugih, učenje kada je tvoj red za govoriti. Konverzacija je važna jer se dijete uči i koncentrirati na jednu temu i zadržati misao.

Kako možete pomoći u cijelom tom procesu? Razgovarajte sa svojim djetetom tijekom dana koliko god možete. Pažljivo ga slušajte što vam ima za reći. Potičite razgovor potpitanjima na temu koje je vaše dijete izabralo.

Igra
Aktivna igra jako je važna za razvoj socijalnih vještina. Ona uči djecu kako se uključiti, dijeliti, promatrati, napraviti kompromis, suočiti se s pobjedom ili porazom te jednostavno završiti igranje i otići. Svakodnevno igranje s djetetom oblikuje dobro ponašanje. Kada vaše dijete napuni dvije godine, postaje zainteresirano za interakciju s drugima, pa možete organizirati i druženja. Imajte dijete na oku prilikom tih susreta kak obiste ga naučili lekcijama dijeljanja, kompromisa, naizmjenične igre i ostalog što je bitno.

Razumijevanje emocija
Vaše dijete će s vremenom početi “čitati” druge ljude, odnosno, razumjeti će razne izraze lica, govor tijela (uključujući i vlastiti) i razvijati će širi vokabular od izraza ”sretno” i ”tužno”. Čitanje slikovnica na glas (s puno drame i izražavanja) dobar je primjer za objašnjenje djetetu o tome kako su se likovi osjećaju. Na taj im način možete pomoći razumjeti tuđe osjećaje i kako na njih adekvatno odgovoriti.

Rješavanje konflikata
Svi ponekad dolazimo u sukob i tada je vrlo važno znati način kako riješiti nesuglasice. Djeci to možete pokazati na vlastitom primjeru kada dođe do sukoba s članom obitelji ili prijateljima ili pak možete modelirati sukob. Kada dođe do usijanja situacije, pokažite djeci da trebaju ostati mirnaRaspravljajte o osjećajima i problemu oko kojeg je došlo do sukoba te ga ponavljajte i pitajte “Što možemo učiniti kako bi ovo riješili?”

Na taj način djeca će postajati svjesna problema i dolaziti će do vlastitog rješenja. Pomozite im ako zaglave i nagradite ih kada problem riješe.

Prijateljstvo
Steći i zadržati prijatelje važna je društvena vještina koja postaje sve složenija kako odrastamo. Maloj djeci za to će biti dovoljno organizirati igru s drugom djecom, pojedinačno ili u većim skupinama – vrtiću. Ograničite im pak vrijeme zabave tako da dijete i njihovi prijatelji ne postanu umorni te da prestanu surađivati. Bolje je završiti igru dok su djeca još nasmijana i dok se žele ponovno sresti.

Poštovanje
Poštovanje drugih ljudi jedna je od osnovnih vještina socijalizacije. Kako su djeca sklona kopiranju i oponašanju, vrlo je vjerojatno da će preuzeti ponašanje kakvo vide kod vas.

Na primjer, ako ste vi nježni i brižni prema psu, i vaše će dijete naučiti da bude takvo prema životinjama. Naravno da neće sve uvijek teći glatko. dijete će imati ispade bijesa, bit će neslaganja – no važno je da ostanete smireni. Morate objasniti djetetu da se takvim ponašanjem ništa ne postiže, već da vam mirno mora objasniti što želi jer je to ujedno i jedini način da to dobije.

Potičite uljudnu komunikaciju i ne zaboravite pohvaliti dobro i pristojno ponašanje.